Szkoła Podstawowa w Sokolnikach

O naszej szkole

Nasza szkoła jest szkołą przyjazną, przygotowującą absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie. Ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby. Umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości i wyrównywanie szans edukacyjnych.

Zapoznając uczniów z tradycjami narodowymi kształtuje postawy patriotyczne. 

Działamy po to, aby nasi uczniowie odnosili w życiu sukcesy.

Misja

Tutaj Młody Człowiek nie jest anonimowy. W małym zespole klasowym ma prawo do indywidualnego traktowania, rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

Od klasy pierwszej NASZA SZKOŁA oferuje Dzieciom nauczanie języka angielskiego i zajęcia z wykorzystaniem komputera. W ramach programu ?Radosna szkoła? dla najmłodszych przygotowaliśmy bogato wyposażoną salę zabaw.

Partnerzy

Biblioteka Publiczna w Sokolnikach
Gminna Biblioteka w Kołaczkowie, Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
KOGEL-MOGEL/KULTURKA
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołaczkowie
VW Poznań
Bank Spółdzielczy we Wrześni, oddział w Kołaczkowie
Ośrodek Edukacji Leśnej w Czeszewie
Koło Pszczelarskie- Gospodarstwo Pasieczne w Spławiu
Rada Sołecka w Sokolnikach, Gorazdowie, Gałęzewicach, Żydowie, Młodziejewicach
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni